Webcaster x2 non ha ingresso per mic esterno?


#1

E possibile usare un ingresso microfono per audio separato da hdmi


#2

You can use a line level signal (not microphone level) connected to a third-party adapter such as an HDMI audio inserter or a UAC standard 3.5mm to USB adapter with the Beta USB function

Google Translate:
Puede usar una señal de nivel de línea (no nivel de micrófono) conectada a un adaptador de terceros, como un insertador de audio HDMI o un adaptador UAC estándar de 3.5 mm a USB con la función Beta USB


#3

thank you so much for your prompt reply Henri